XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1.  Dziś przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej.Polecajmy wszystkie ofiary tego najtragiczniejszego w dziejach świata wydarzenia. 2. Dzisiaj w niedzielę o godz. 11.30 ks.Dziekan Tadeusz Lorek z Borku Wlkp.uroczyscie wprowadzi ks.Prob.Artura Kosiora w pełnienie urzędu proboszcza parafii Mchy. 3. Składam podziękowanie […]