Grupy duszpasterskie

 1. Matki Różańcowe, Ojcowie Różańcowi.
 2. Młodzieżowa (grupa) Róża Różańcowa.
 3. Dziecięca (grupa) Róża Różańcowa.
 4. Szafarze.
 5. Ministranci (seniorzy, psałterzystki – lektorki, dzieci).
 6. Bractwo św. Marcina.
 7. Strażacy.
 8. Kółko Misyjne.
 9. Parafialny zespół „CARITAS”.
 10. Krucjata eucharystyczna – dzieci.
 11. Stowarzyszenie „Dzieci Marii”.
 12. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży KSM.
 13. Młodzieżowa Grupa Eucharystyczna.
 14. Zespół dziecięco-młodzieżowy „Wesołe Nutki”.